Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4 – 1д, № 4 – 1м),

Spread the love

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

 

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма № 4 – 1д, № 4 – 1м),

                                                                                                                             За  4 квартал  2018 р.

 

 

Коди

Установа  Вишнянська ЗОШ

______________________________________________________________________________________________________________                      за ЄДРПОУ

 
Територія_______________________________________________________________________________________________________________  за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання_____________________________________________________________________________  за КОПФГ  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  _________________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ______________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
__________________________________________________

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

 

 

 

Показники КЕКВ Код

рядка

Затвер-джено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перера-

ховано

залишок

Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахун-ках в уста-новах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010           985,50 Х Х Х Х  
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030   Х Х Х Х 985,50 Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Х 050   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Видатки – усього Х 070   Х Х Х Х Х 985.50       Х Х
у тому числі:                            
Поточні видатки 2000 080   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата праці 2110 100   Х Х Х Х Х         Х Х
Заробітна плата 2111 110   Х Х Х Х Х         Х Х
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120   Х Х Х Х Х         Х Х

Нарахування на оплату праці

2120 130   Х Х Х Х Х         Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140   Х Х Х Х Х         Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150   Х Х Х Х Х         Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160   Х Х Х Х Х         Х Х
Продукти харчування 2230 170   Х Х Х Х Х 985.50       Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180   Х Х Х Х Х         Х Х
Видатки на відрядження 2250 190   Х Х Х Х Х         Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200   Х Х Х Х Х         Х Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 210   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата теплопостачання 2271 220   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата водопостачання  та
водовідведення
2272 230   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата електроенергії 2273 240   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата природного газу 2274 250   Х Х Х Х Х         Х Х

 Оплата інших енергоносіїв

2275 260   Х Х Х Х Х         Х Х

 Оплата енергосервісу

2276 270   Х Х Х Х Х         Х Х

Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280 280   Х Х Х Х Х         Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290   Х Х Х Х Х         Х Х
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти

 

2600 340   Х Х Х Х Х         Х Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370   Х Х Х Х Х         Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380   Х Х Х Х Х         Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390   Х Х Х Х Х         Х Х
Стипендії 2720 400   Х Х Х Х Х         Х Х
Інші виплати населенню 2730 410   Х Х Х Х Х         Х Х
Інші поточні видатки 2800 420   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні  видатки 3000 430   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт 3130 490   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція та реставрація 3140 520   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540   Х Х Х Х Х         Х Х
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550   Х Х Х Х Х         Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти 3200 580   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

3220 600   Х Х Х Х Х         Х Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 610   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620   Х Х Х Х Х         Х Х

ХХ

 

Керівник                                                                                              ___________________                                                  _____________________________

(підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                            ___________________                                                  _____________________________

(підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

 

“___”_____________20___року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *