Звіт   про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м)   за  2018_ р.

Spread the love

Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

 

 

 

Звіт  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м)  
за  2018_ р. Коди
Установа ___Вишнянська    ЗОШ 1-11 ст.__________________________________________________________________________  за ЄДРПОУ 02144594
Територія __________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ 4620900000
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________________________________ за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________     
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _06  Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
    )    0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

 

 

 

Показники КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові

за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів – усього Х 010 37475,30         37475,30 37475,30      
у тому числі:                        
Поточні  видатки 2000 020                    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030                    
Оплата праці 2110 040                    
Заробітна плата 2111 050                    
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060                    

Нарахування на оплату праці

2120 070                    
Використання товарів і послуг 2200 080                    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090                    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100                    

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Продукти харчування 2230 110                    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120                    
Видатки на відрядження 2250 130                    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140                    

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 150                    
Оплата теплопостачання 2271 160                    
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170                    
Оплата електроенергії 2273 180                    
Оплата природного газу 2274 190                    

Оплата інших енергоносіїв

2275 200                    

Оплата енергосервісу

2276 210                    

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280 220                    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230                    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240                    
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250                    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260                    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270                    
Поточні трансферти 2600 280                    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290                    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300                    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310                    
Соціальне забезпечення 2700 320                    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330                    
Стипендії 2720 340                    
Інші виплати населенню 2730 350                    
Інші поточні видатки 2800 360                    
Капітальні  видатки 3000 370 37475,30         37475,30 37475,30      
Придбання основного капіталу 3100 380 37475,30         37475,30 37475,30      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 37475,30         37475,30 37475,30      
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400                    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410                    

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420                    
Капітальний ремонт 3130 430                    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440                    
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450                    
Реконструкція  та  реставрація 3140 460                    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470                    
Реконструкція  та реставрація інших об’єктів 3142 480                    
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490                    
Створення державних запасів і резервів 3150 500                    
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510                    
Капітальні трансферти 3200 520                    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530                    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540                    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550                    
Капітальні трансферти населенню 3240 560                    
Внутрішнє кредитування 4100 570                    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580                    
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590                    
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600                    
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610                    
Зовнішнє кредитування 4200 620                    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630                    
Інші видатки 5000 640 Х   Х Х Х Х Х Х Х Х

 

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Керівник                                                                                              ___________________                                                  ___Яскевич  І.А.____

(підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                            ___________________                                                  ___Мацелюх Т.І._____

(підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

 

“_14__”__січня _2019_року

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *