Spread the love

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

 

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
                                                                                                                              за_ 2018 р. Коди
Установа__Вишнянська ЗОШ 1-11 ст.                                                                                   _______________________________________________  за ЄДРПОУ 02144594
Територія _______________________________________________________________________________________________________________  за КОАТУУ 4620900000
Організаційно-правова форма господарювання _____________________________________________________________________________  за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів __________06    Орган з питань освіти і науки_________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
_____0611020__Надання загальної середньої освіти загальноосвітніминавчальними закладами
Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

Показники КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів –  усього Х 010 2810177,00 2999756,00   2872946,60 2872946,60
У тому числі:

Поточні видатки

 

2000

 

020

2810177,00 2999756,00 2872946,60 2872946,60
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2577860,00 2728600,00   2602432,91 2602432,91  
Оплата праці 2110 040 2113000,00 2241300,00   2142738,77 2142738,77  
 Заробітна плата 2111 050 2113000,00 2241300,00 2142738,77 2142738,77
 Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060

Нарахування на оплату праці

2120 070 464860,00 487300,00   459694,14 459694,14  
Використання товарів і послуг 2200 080 227344,00 270956,00 270325,69 270325,69
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 27584,00 65453,00 65386,47 65386,47
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 1028,00
Продукти харчування 2230 110 40575,00 60200,00 60150,00 60150,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 2240,00 42100,00 41880,70 41880,70
Видатки на відрядження 2250 130 2690,00 7223,00 7109,00 7109,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 150 137185,00 95680,00 95539,52 95539,52
 Оплата теплопостачання 2271 160
 Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170
 Оплата електроенергії

 

2273 180 14314,00 15480,00 15390,81 15390,81
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Оплата природного газу 2274 190 122871,00 80200,00 80148,71 80148,71

 Оплата інших енергоносіїв

2275 200

 Оплата енергосервісу

2276 210

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280 220 581,00 300,00 260,00 260,00
 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

(регіональних) програм

2281 230
 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені

до заходів розвитку

2282 240 581,00 300,00 260,00 260,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270
Поточні трансферти 2600 280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290            
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300            
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320            
Виплата пенсій і допомоги 2710 330            
Стипендії 2720 340            
Інші виплати населенню 2730 350            
Інші поточні видатки 2800 360 4973,00 200,00   188,00 188,00  
Капітальні видатки 3000 370            
Придбання основного капіталу 3100 380            
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420
Капітальний ремонт 3130 430
 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
 Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450
Реконструкція  та  реставрація 3140 460
 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470            
 Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480            
 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490            
Створення державних запасів і резервів 3150 500            
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510            
Капітальні трансферти 3200 520            
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530            
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540            
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550            
Капітальні трансферти населенню 3240 560    
Внутрішнє кредитування 4100 570            
Надання внутрішніх кредитів 4110 580            
 Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

 

4111 590            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600            
 Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610            
Зовнішнє кредитування 4200 620            
Надання зовнішніх кредитів 4210 630            
 Інші видатки 5000 640 Х Х Х Х Х
 Нерозподілені видатки 9000 650

 

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Керівник                                                                                              ___________________                                                  ______Яскевич І.А.______

(підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                            ___________________                                                  _______Мацелюх Т.І.___________

(підпис)                                                                                 (ініціали прізвище)

 

“___”__січня___201_року

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *