Правила поведінки здобувачів освіти

Spread the love

Статус учнів як учасників освітнього процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.
Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» учні як здобувачі освіти мають право на:
– навчання упродовж життя та академічну мобільність;
– індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
– якісні освітні послуги;
– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
– відзначення успіхів у своїй діяльності;
– свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
– безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
– повагу людської гідності;
– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
– користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
– інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
Учні як здобувачі освіти зобов’язані:
– виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.
Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.
Здобувачам освіти забороняється:
допускати прояви грубості, вульгарності;
палити у приміщеннях і на території навчального закладу;
використовувати петарди;
вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;
псувати державне, громадське та особисте майно.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ для здобувачів освіти
– Учень приходить у школу за 15-20 хвилин до початку занять, охайний, одягнутий відповідно до вимог ділового стилю, займає своє робоче місце, готує все необхідне навчальне приладдя.
– Забороняється приносити на територію закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої тютюнові вироби, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути;
– забороняється вживання непристойних виразів і жестів;
– забороняється без дозволу педагогів (за узгодженням із батьками) йти зі школи та її території в урочний час;
– у разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або заяву від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях;
– фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;
– не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках;
– учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмо;
– учень повинен належним чином вести щоденник, пред’являти його на першу вимогу вчителя.
ПОВЕДІНКА УЧНІВ НА ПЕРЕРВАХ
Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правил безпеки.
Під час перерви учень зобов’язаний:
– підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
– вийти з класу, якщо попросить учитель;
– підкорятися вимогам чергового учня чи учителя.
– забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор.
– забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
– категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
– на перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *