Історія школи

Spread the love

Перші писемні джерела про розвиток освіти в селі Вишня  відносяться до другої половини ХІХ століття, хоча до того часу справою освіти населення могли займатися сільський греко-католицький священик і дяк — люди, що мали , на той час, грамоту.

Офіційне утворення школи відноситься до часу Австро-Угорської окупації нашого краю. Так, Крайова рада шкільна у Львові 7 квітня 1874 на основі уставу шкільного від 2 травня 1873 року в справі школи посполитої  (народної) в Беньковій Вишні наказувала заснувати початкову, однокласну школу як філіальну, яка долучається до початкової школи в Гошанах (Градівці). Будівництво і утримання школи покладалося на сільську раду (Gminu ) і обзор двірський Бенькової Вишні. Дотація на ці потреби становила 100 злотих авсро-угорських з них сільська рада сплачувала 87 злотих, а обзор двірський — 12 злотих. В свою чергу окружна рада в м. Рудки щорічно зобов’язувалася виділяти 10 злотих на крейду, папір, губку та інший шкільний інвентар.[ЦДІА ф.178, Опис №2. Справа №509. С. 2-5]

Корпус школи №1(Завершений 1894року)

Згідно протоколу перевірки роботи школи складеного в Беньковій Вишні 11 травня1874 року зазначалося, що школа будується ( будинок школи не закінчений) і помешкання для вчителя нема. Згідно протоколу в школі 1870-71рр навчалося 26 хлопців і 11 дівчат,1871-72рр 28 хлопців і 11дівчат, 1872-73 рр. 38 хлопців і 16 дівчат, при цьому дітей шкільного віку(6-12 років) було 87 хлопців і 85 дівчат [ЦДІА ф.178, Опис 2. Справа №509. С. 6-7].

Першим вчителем в Беньковій Вишні був Василь Єджийовський, уродженець Бенькової Вишні 1826 року народження, був греко-католиком, жонатим, мав двох дочок, навчав сільських дітей ще з 21 вересня 1867 року. Василь Єджийовський серед громади села користувався великою повагою, поводився взірцево, завжди був пунктуальним. [ЦДІА ф.178, Опис №2. Справа №509. С. 8]

 

24 квітня 1894 року Крайова шкільна рада видала постанову в справі реорганізації школи на основі уставу від 15 червня 1892 року. На  сільську раду Бенькової Вишні покладалося завдання розбудови школи, спортивного стадіону,виділення землі для шкільного огороду і поля. [ЦДІА ф.178, Опис №2. Справа №509] На початку ХХ століття школа в Беньковій Вишні залишалася однокласною, українською.[Шематизм Перемишльської єпархії на 1906 рік]

В час польської окупації (1920-1939рр) в селі продовжувала діяти однокласна українська школа, однак появляється і однокласна школа з польською мовою навчання відповідно до постанови Кураторії Львівського шкільного округу від 22 червня 1921 року. Невдовзі дві школи було реорганізовано. Згідно з постановою Кураторії Львівського шкільного округу від 24 вересня 1924 року про об’єднання однокласних шкіл з українською та польською мовами в с. Бенькова Вишня і утворення двохкласної школи з єдиною (польською) мовою навчання. Підставою цього рішення стали проведені перевірки  у 1921/22рр, 1922/23рр, 1923/24рр, що школа має дві зали наукові на базі чого можна провести об’єднання. [ЦДІА ф.179, Опис №2. Справа №88. С. 1-3] Того ж таки, 24 вересня 1924 року повітова шкільна рада в м.Рудки затвердила вчителів в двокласній школі в с. Бенькова Вишня. Ними стали: Балковська Євгенія (постійний вчитель), Осінська Ядвіга, Пашковська Емілія. [ЦДІА ф.179, Опис №2. Справа №88. С. 4]

Станом на 1924/25 навчальний рік дітей шкільного віку нараховувалось 222, з них записаних до школи було 185, а навчалося 180. Слід зазначити, що українська мова в школі вивчалася всього три рази на тиждень, що викликало гостре невдоволення громади села. 8 липня1925 року шкільний інспектор в Рудках надіслав звернення до Кураторії Львівського шкільного округу «Про мову навчання» в с. Бенькова Вишня в якому зазначав, що звичною мовою навчання в 2-класній школі є польська, хоча людність українська становить 71% тому він надсилає заяви батьків (опікунів) про мову навчання іх дітей (49 за українську,47—польську), а також просив видати постанову кураторії про те, що в с. Бенькова Вишня  польська мова і надалі буде залишатися мовою навчання. 16 жовтня 1925 року Кураторія Львівського шкільного округу зверталася до повітової шкільної ради з постановою про польську мову навчання в школі с. Бенькова Вишня. [ЦДІА ф.179, Опис №2. Справа №88. С. 8-9]

28 квітня1927 року повітова шкільна рада в Рудках звернулася до Кураторії Львівського шкільного округу про затвердження шкільного обводу шкіл в Беньковій Вишні та Яремкові і видання постанови про це. Також у зверненні говорилося, що сільська рада (Gminа) Бенькової Вишні задумала приступити до розбудови загального будинку шкільного, оскільки в 1926/27н.р.в школі Бенькової Вишні навчалось 186, а в Яремкові—42 дітей, що разом становить 228 дітей на підставі чого можна організувати 5-класну школу. [ЦДІА ф.179, Опис №2. Справа №88. С.12].

Шкільний округ Бенькова Вишня (утворений 1927року)

Кураторія Львівського шкільного округу 18 травня  1927 року звернулася до повітової шкільної ради  в Рудках щоб делегати сільських рад Бенькової Вишні і Яремкова протокольно злучили школи Бенькова Вишня і Яремків в один шкільний обвод, а справа про утворення 5-класної школи відкладалася. 31 травня 1927 року на засіданні повітової шкільної ради в Рудках під головуванням шкільного інспектора Станіслава Бєньовського протокольно було злучено в один шкільний обвод шкіл Бенькової Вишні і Яремкова. [ЦДІА ф.179, Опис №2. Справа №88. С.13-17] Невдовзі школа в Беньковій Вишні стала 3-класною. Цікавим є факт звернення батьків українських дітей від 28 грудня 1932року, на чолі з Василем Андрійовським (засновник товариства «Сокіл» в Беньковій Вишні у 1910 р.), до шкільного інспекторату у Рудках з домаганням української мови навчання в прилюдній школі Бенькової Вишні. [ЦДІА ф.179, Опис №2. Справа №88. С.18]

Від 15 травня 1933 року повітова рада шкільна в Рудках повідомила про зміну мови навчання з польської на польсько-українську. Також зазначалося,що школа в Беньковій Вишні творить окремий шкільний округ до якого не входять інші сільські ради. На той час, в школі працювало чотири вчителя: троє польської національності і один — української.  Станом на1933/34 навчальний рік дітей шкільного віку було 284 з них 209 греко-католиків (українців) і 75 римо католиків. [ЦДІА ф.179, Опис №2. Справа №88. С.26-27]

В час встановлення радянської влади у 1944 році починає діяти 4-класна українська школа, що знаходилась у двох корпусах. Для здобуття середньої освіти учні Бенькової Вишні змушені були іти навчатися в 10-класну школу в Рудках.

Корпус школи №2(Завершений 1952р.)

В цей час розпочався рух за ліквідацію неписьменності і перехід до утворення семирічної обов’язкової школи. Це був дуже важкий час, оскільки не вистачало підручників, зошитів, шкільного обладнання, навчального унаочнення, відсутність відповідної освіти вчителів тощо. В 1945році організовано семирічну школу, де навчалося 250 дітей, і працювало 14 вчителів. У 1952 році до шкільного корпусу №2 добудовано 4-класне приміщення.

Станом на 1957рік школі працювало  14 вчителів: директор  школи Сайко В.М., завпед Грабенко М.І.(вчитель історії і хімії), старша                          піонервожата РозторгуєваС.Г., КоцанІ.О.(вчитель природознавства,креслення і малювання, класовод 4-го класу), Білойван Н.Г.(вчитель російської мови і літератури), Целевич М.П.(вчитель математики і фізики),Харченко Г.П.(українська мова і література), Шпильова Е.Г. (класовод 2-го класу), Дощак І.К.( класовод 3-го Б класу), Ситник М.С (класовод 3-го А класу), Рондяк І.Г.( класовод 2-го А класу), Швець М.П. (класовод 1-го класу), Ковалишина Е.М.( класовод 2-го Б класу), Бондар Р.І.(старша піонервожата, вибула за власним бажанням 16.10 1957р.). Семирічна школа на той час нараховувала 225 учнів. В 1958році директором школи замість Сайка В.М. став Лопадчак Ф.С., викладав географію і німецьку мову. В школу призначили ще чотирьох вчителів Новоставську М.В.(вчитель математики і фізики), Горчинську Н.К.( класовод 3-го А класу), Шостак П.В. (вчитель фізвиховання) і Муль І.В.(старша піонервожата). Завідуючою шкільною бібліотекою була призначена Стельмах М.Ф.

Станом на 1 серпня 1959 рік Вишнянська семирічна школа реорганізовується у восьмирічну. В 1959 році на зміну вчителів української мови і літератури та фізичного виховання призначили Косач О.О. і Шах І.М., завпедом призначено Слонівську Я.М.(вчитель біології), класоводом 2-го класу стає Товстоп’ят В.В., старшою піонервожатою Гльоз С.І. В цей час в школі діяло шість гуртків: гурток юних техніків, драматичний, співочий, юннатів, «умілі руки»,мовний. 30 листопада 1959 року при Вишнянській школі утворилося товариство по охороні природи на чолі з Слонівською Я.М. 9 вересня 1960 року при школі Вишнянській школі навчалося 240 учнів. Вчительський склад поповнюється вчителем фізичної культури Островським Л.П. і вчителем географії Смолій Л.І., завпедом Равлюк М.А.

Директор Вишнянської ЗОШ Пасенко Л.В (в центрі фото) 1961р.

 

В 1861 організовується вечірня  8- класна школа сільської молоді. На той час у році в школі працювало 13 вчителів : Пасенко Л.В.(директор школи, вчитель російської мови і літератури ), Муль І.В. (класовод 1-го класу), Ковалишина Е.М.( класовод 2-го класу), Дощак І.К(класовод 3-го класу), Швець М.П. (класовод 4-го класу), Коцан І.О.(класний керівник 5-го класу, вчитель німецької мови і географії), Хархаліс Р.В.( класний керівник 6-го  А класу,вчитель біології, хімії і історії), Равлюк М.А. (класний керівник 6-го Б класу, вчитель математики і фізики), Новоставська М.В.( класний керівник 7-го А класу, вчитель математики), Косач О.О (класний керівник 7-го Б класу, вчитель української мови і літератури), Білойван Н.Г(класний керівник 8-го класу, вчитель російської мови і літератури), Данило М.Ю.(вчитель фізкультури і співу), Ковалко Г.В.(старша піонервожата).

 

Учні школи допомагають Вишнянському радгоспу зібрати хліб

 

Учні школи знайомляться з с/г технікою

В 1963 році директором школи став Хархаліс Роман Васильович, що перебував на цій посаді до 1981 року. В 1978 році учнів нараховувалось 260, що було, свого роду, певним рекордом школи.

Директор Вишнянської ЗОШ Хархаліс Р.В.(в центрі фото) 1981р.

 

В 1981 році директором школи Хома Іванна Іванівна (вчитель географії).У школі працювало ще 17 вчителів, а саме: Равлюк Марія Андріївна(вчитель математики), Чернявська Марія Василівна (вчитель математики), Максимович Марія Гурівна ( вчитель російської мови), Заяць Дарія Іванівна (вчитель російської мовиі образотворчого мистецтва), Колодій Леся Іванівна (вчитель української мови і бібліотекар), Данило Микола Юркович (вчитель історії і фізичного виховання), Антоняк Євгенія Євстахівна(вчитель української мови і літератури), Праскович Ольга Василівна(вчитель фізики), Сенюра Богдан Богданович (вчитель трудового навчання і креслення), Волошин Ярослав Йосипович (вчитель хіміїі біології), Даниляк Люба Володимирівна (класовод, вчитель української мови і літератури), Швець Марія Петрівна (класовод), Ревель Галина Михайлівна (класовод),Крукеницька Христина Антонівна(іноземна), Білінська Галина Василівна (вихователь), Наконечна Галина Іванівна (вихователь), Гикава Віра Петрівна (старша піонервожата).  Станом на 1981 рік в школі навчалося 219 учнів. З 1987року директором школи  працює Даниляк Люба Володимирівна. З 1989 року Вишнянська школа стає дев’ятирічною, якою залишається і до сьогодні.

Станом на 2010 рік у Вишнянській школі працюють вчителі: Даниляк Люба Володимирівна (директор, вчитель української мови і літератури), Антоняк Євгенія Євстахівна (завуч, вчитель української мови і літератури), Данило Микола Юркович (вчитель історії), Грица Ганна Василівна (вчитель математики), Пастух Ольга Василівна (вчитель фізики), Заяць Галина Мар’янівна (вчитель географії), Русиняк Ганна Володимирівна ( вчитель англійської мови), Баляба Світлана Василівна (вчитель початкових класів), Ніколаєва Люба Миронівна (вчитель початкових класів), Цигилик Леся Йосипівна (вчитель початкових класів), Лучинін Ярослава Ярославівна (вчитель початкових класів), Колодій Леся Іванівна (вчитель  української мови і літератури), Качмар Марія Романівна (вчитель хімії і біології), Голинська Оксана Миколаївна (вчитель музики), Космина Ігор Богданович (вчитель фізичного виховання і інформатики), Космина Зоряна Василівна (вчитель світової літератури), Ільчишин Роман Тарасович (вчитель історії і правознавства), Присташ Надія Петрівна (педагог організатор, вчитель початкових класів).

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *